rekryteringsta-get-vit.png

:

:

:

Till avgång

Var snäll vänta medan ditt meddelande skickas...

Arbetsförmedlingen

Arbetsförmedlingen

Att sammanföra arbetsgivare med arbetssökande är vår viktigaste uppgift

Arbetsförmedlingen är Sveriges största förmedlare av arbeten. Att sammanföra arbetsgivare med arbetssökande är vår viktigaste uppgift. Vi finns där behoven finns, i hela landet. Alla våra tjänster är avgiftsfria.

Vårt uppdrag, de långsiktiga målen och våra uppgifter kommer från riksdag och regering. Våra övergripande mål handlar om att underlätta för arbetssökande och arbetsgivare att hitta varandra och att prioritera stöd till personer som står långt från arbetsmarknaden.

Arbetsförmedlingen har ett samordnande ansvar för nyanlända som tillhör etableringen på arbetsmarknaden. Uppdraget är att ge rätt förutsättningar för att så snabbt som möjligt kunna lära sig svenska, komma i arbete och klara sin egen försörjning.

Verksamheten bidrar även på flera sätt till att fler människor med nedsatt arbetsförmåga på grund av funktionsvariationer eller ohälsa kan börja arbeta igen.

Just nu pågår en kampanj inom Arbetsförmedlingen som heter Gör Plats och som handlar om att få fler arbetsgivare att öppna upp sina arbetsplatser för personer med funktionsvariationer.

- Hudiksvall är en stad i tillväxt. Många företag går som tåget och behöver anställa personer med specifik kompetens för att kunna fortsätta utvecklas och växa. Samtidigt finns det många människor som står utanför arbetsmarknaden. Många gånger handlar det om nyanlända, personer med nedsatt arbetsförmåga, personer utan utbildning eller människor med kunskaper och erfarenheter som inte efterfrågas just nu. Vår roll är att försöka hjälpa dessa personer ut i arbetslivet och samtidigt vara ett stöd för de lokala företagen att hitta just de kompetenser de söker. Vi vill vara med på Rekryteringståget och rekryteringsmässan i Hudiksvall för att visa vad vi har att erbjuda, säger Elisabeth Lindberg, företagsrådgivare på Arbetsförmedlingen.  

 

FAKTA OM ARBETSFÖRMEDLINGEN 
Verksamhet: Arbetsförmedlingen Norra Hälsingland. 
Ansvarig Norra Hälsingland: Gabriella Turdell Persson 
Antal anställda Norra Hälsingland: 80 
Kontakt: Elisabeth Lindberg, tfn 010-487 24 60, elisabeth.lindberg@arbetsformedlingen.se 
www.arbetsformedlingen.se